Jakość
 

Projektowanie, produkcja oraz dystrybucja rur nawojowych realizowane są w oparciu o udokumentowany system zarządzania jakością. Oferowane przez nas rury poddawane są regularnym audytom realizowanym przez renomowane instytucje kontrolne.

Do produkcji rur wykorzystywane są surowce posiadające zezwolenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt). Dzięki temu wszystkie badania kontrolne rur mogą zostać udokumentowane Świadectwem odbioru 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204 oraz mogą zostać przedłożone na Państwa indywidulane życzenie.